לוגו חומש

שלא נעזבנה

ביד זולתנו...

מתורת הארץ

|

הרב קובי יקיר

חוק וסדר בקניין ארץ הקודש

הלכה | עם ישראל בארצו

|

הרב שי סימינובסקי

בירור בגדר איסור 'לא תחנם':האם ישנו איסור ללא מכירה?

עם ישראל בארצו | הלכה

|

הרב אלישמע כהן

מצוות ישוב א"י ע"פ הרמב"ם

הלכה | יישוב הארץ

|

הרב גדי בן זמרה

לעיתים לא מספיק לדעת מה התורה אומרת אלא מה התורה רוצה  

יישוב הארץ

|

הרב אלישע וישלצקי

העז וענווה בבנין הגאולה

גאולה

|

ר' ישראל אריאל